Nová oprava zariadenia:

záručnej reklamácie aj pozáručné opravy

Zadajte výrobné číslo alebo číslo IMEI a systém sa pokúsi vyplniť ďalšie údaje:
* povinne
(S/N):
Sériové číslo naleznete na identifikačním štítku na spodní straně zařízení.
: *
Zadajte číslo modelu vo formáte: Coolpix...
: *
Stručne a jasne popíšte, ako sa porucha na zariadení prejavuje.
Pre rýchlu a kvalitnú opravu je potrebné zasielať presný popis závad.
:
Kto Vám zariadenie predal?
Zaškrtnite ÁNO, ak chcete, aby sme zásielku vyzdvihli na Vašej adrese. Nejedná sa o záručnú opravu, doprava Vám bude účtovaná. Pokiaľ sa jedná o mimozáručnú opravu, bude Vám doprava účtovaná.
Ak nechcete zásielku vyzdvihnúť, zaistite prosím jej doručenie na vpravo uvedenú adresu.
VSP Data SK s.r.o.
Nová Rožňavská 3
831 04 Bratislava
Slovensko
Predbežný súhlas s finančným limitom na opravu. Ak nebude vyplnený, zašleme Vám cenovú ponuku. Vyplnením môžete významne skrátiť dobu opravy, pretože sa nebudeme zdržovať zasielaním cenovej ponuky a jej odsúhlasením.
Pokiaľ bude oprava mimozáručnej, môžete nám udeliť predbežný súhlas s finančným limitom na opravu. Ak v takomto prípade nebude vyplnený, zašleme Vám cenovú ponuku. Vyplnením môžete významne skrátiť dobu opravy, pretože sa nebudeme zdržovať zasielaním cenovej ponuky a jej odsúhlasením.
Účtované budú iba skutočne spotrebované diely, práca a doprava.
Vážený zákazník, v prípade zamietnutia cenového rozpočtu na opravu Vášho COOLPIX zariadenia Vám bude zaúčtovaný poplatok za diagnostiku 15.00 € vrátane DPH. V prípade zamietnutia cenového rozpočtu na opravu Vašej zrkadlovky, objektivu alebo Nikon 1 zariadenia Vám bude zaúčtovaný poplatok za diagnostiku 18.50 € vrátane DPH. Jednotka Vám bude vrátená späť v pôvodnom stave.

Adresa pre vyzdvihnutie / vrátenia zásielky

: *
Ak zadávate požiadavka na opravu ako právnická osoba, uveďte názov firmy, ak ako fyzická osoba, zadajte svoje meno a priezvisko.
: *
: *
: *
Krajina:
Slovensko
Zmeniť vyššie.
:
Uveďte meno osoby, ktorú budeme kontaktovať v prípade akýchkoľvek nejasností.
:
Ak chcete faktúru vystaviť na vašu firmu, vyberte faktúru na subjekt.
:

Fakturačná adresa

: *
: *
: *
: *
Ak chcete zaslať kópiu tohto formulára na e-mail, zaškrtnite ÁNO.

Môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj bez Vášho súhlasu?

Áno, Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj bez Vášho súhlasu, ale iba za účelom:

  • Poskytnutia služby či produktu (splnenie zmluvy uzatvorenej medzi Vami a nami, pričom zmluvu predstavuje aj faktické využívanie určitej služby bez toho aby bolo potrebné čokoľvek podpísať).
  • Splnenie právných povinností, ktoré pre nás vyplývajú z obecne záväzných právných predpisov.

Možnosť a zákonnosť takého spracovania vyplýva priamo z platných právných predpisov a Váš súhlas k tomuto spracovaniu nie je potrebný.

Bližšie informácie k tejto problematike viď "Všeobecné obchodné a servisné podmienky VSP DATA a.s." v kapitole: Zásady ochrany osobných údajov a dalších spracovávaných údajov

Nezabudnite k zariadeniu priložiť vyplnený záručný list.
V případě reklamace příslušenství (např. sluchátka, baterie) je nutné s příslušenstvím zaslat také zařízení - mobilní telefon, tablet apod.